Swegon CASA

Eurovent Certification

ProCASA E+

v7.3
Projekt
Kund
Konstruerad av
Ort
B

Standardvärden

Tilluft
Frånluft
Luftflöde
Kanaltryck
spiskåpa luftflöde
Läs mer

Luftflödet kan antingen extraheras från en separat takfläkt, eller via by-pass från aggregat (vissa modeller). I båda fallen utan värmeåtervinning.

användningstiden per dag
Innetemperatur 21°C
Minimivärde tilluftstemperatur (+10°C…+21°C)

*) Kompletterande tillbehör kan behövas

Ecodesignkrav
SEC class:
B
SEC cold / average / warm climates
 
-66.6 -30.9 -7.9 / kWh/a.m2
Max airflow rate
286 m3/h
Sound power level:
41 dB(A)
Detta aggregat kan utrustas med
Läs mer

Central = behovsstyrd ventilation med en givare
Lokal = behovsstyrd ventilation med fler än en givare

W3 är ett ventilationsaggregat med motströms värmeåtervinningsteknik

Select and print pages

Fläktar, energianvändning EN13141-7
Tilluft 31 W
Frånluft 29 W
SPI 0.33 W / (m³/h)
SFP 1.20 kW / (m³/s) Läs mer

Svensk ventilation V-skrift 1995:1 (rev 2000)

Fläktar årlig energianvändning 526 kWh
Använd energi för uppvärmning av luft mätt enligt EN 13141-7
Förvärmning 520 kWh
Eftervärmning upp till 17 °C 87 kWh 78W toppbelastning
Uppvärmning av tilluft till 21 °C 1211 kWh Läs mer

Uppvärmning av tilluft till 21°C av det centrala uppvärmningssystemet

Uppvärmning av infiltrationsluft till 21 °C 310 kWh Läs mer

Uppvärmning av infiltrerad luft ärenergianvändning när läckageluft (uteluft via otätheter etc.) är uppvärmd till +21°C

Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 21°C 2128 kWh
Använd energi utan värmeåtervinning 7841 kWh
Årsenergiverkningsgrad för rummet (21°C) 73 % Läs mer

Den del av den årliga energin som återvinns upp till rumstemperatur +21°C

 
Uppvärmning av infiltrationsluft till 17 °C 273 kWh
Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 17 °C 607 kWh
Årsenergiverkningsgrad för aggregatet (17 °C) 92 % Läs mer

Den del av den årliga energin som återvinns upp till vald tilluftstemperatur

 
Temperaturverkningsgrad för värmeväxlare 81 % Läs mer

Värmeväxlare effektivitet enligt SFS-EN308

Temperaturverkningsgrad för ventilationsaggregatet 81 % Läs mer

SFS-EN13141-7 (inklusive fläktar)

Akustikdata
Frekvens (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Ljud till: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
tilluftskanal 75 66 64 58 50 45 38 33 60
frånluftskanal 54 62 55 41 32 30 22 9 50
uteluftkanal 65 56 54 48 40 35 28 23 50
avluftkanal 75 67 65 58 50 46 39 33 60
kanal för förbigång från kök 57 60 57 47 43 40 35 23 52
omgivningen 58 50 45 33 27 26 18 11 40
 
omgivningen med -4 dB rumsdämpning Lpa, dB(A) 36
Montering av aggregat mellan köksskåp minskar ljudet med 2 dB

Detta aggregat kan vara utrustat med ett vattenbatteri
Följ länk för att öppna dokument för dimensionering.

Select and print pages

Finlands nationella regler

Beräkning av E-värde
Energiformfaktor
1.7
Verkningsgrad
97 %
Verkningsgrad
90 %
Energiformfaktor
1.7

Finlands nationella regler

Temperaturverkningsgrad för aggregat 1:1 78 % Läs mer

SFS-EN308

Gränsvärde för avfrostningsstart 3.2 °C
Årsverkningsgrad för avluft 70 %
 
Förvärmning 884 kWh
Eftervärmning upp till 149 kWh
Uppvärmning av tilluft till 2358 kWh
Uppvärmning av infiltrationsluft till 604 kWh
Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 21°C 3994 kWh
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för några direkta eller indirekta skador som orsakas genom användningen av detta program