Ladda ner

ProCASA Designer W3 xs Läs mer

ProCASA Designer tool för system konfiguration

xls
ProCASA Designer Guide video W3 xs video
Funktionsdiagram (DWG) W3 xs Läs mer

System funktionsdiagramm, funktionsbeskrivning, anslutning och konfiguration. Använd ProCASA Designer till konfigurering av synlighet för diagram lager.

dwg
Funktionsdiagram (PDF) W3 xs pdf
Installations-, drifttagnings- och underhållsanvisning W3 xs pdf
Bruksanvisning W3 xs pdf
Modbus register definition W3 xs Läs mer

Modbus register addresser och info

pdf
EG-Försäkran om överensstämmelse (ventilationsenhet) W3 xs pdf
EG-Försäkran om överensstämmelse (spiskapor) W3 xs pdf

Energiberäkning

Välj och skriv ut

Projekt
Kund
Konstruerad av
Ort
A

Värden för beräkning

Tilluft
Frånluft
Luftflöde
Kanaltryck
spiskåpa luftflöde
Läs mer

Luftflödet kan antingen extraheras från en separat takfläkt, eller via by-pass från aggregat (vissa modeller). I båda fallen utan värmeåtervinning.

användningstiden per dag
Innetemperatur 21°C
Minimivärde tilluftstemperatur (+10°C…+21°C)

*) Kompletterande tillbehör kan behövas

Ecodesignkrav
SEC klass:
A
SEC kallt / medel / värmt klimat
 
-72.6 -36 -12.5 / kWh/a.m2
Max luftlöde
288 m3/h
Ljudnivå:
39 dB(A)
Detta aggregat kan utrustas med
Läs mer

Central = behovsstyrd ventilation med en givare
Lokal = behovsstyrd ventilation med fler än en givare


 
Fläktar, energianvändning EN13141-7
Tilluft 31 W
Frånluft 31 W
SPI 0.34 W / (m³/h)
SFP 1.23 kW / (m³/s) Läs mer

Svensk ventilation V-skrift 1995:1 (rev 2000)

Fläktar årlig energianvändning 539 kWh
 
Använd energi för uppvärmning av luft EN13141-7
Förvärmning 86 kWh
Eftervärmning upp till 17 °C 46 kWh 94W toppbelastning
Uppvärmning av tilluft till 21 °C 1145 kWh Läs mer

Uppvärmning av tilluft till 21°C av det centrala uppvärmningssystemet

Uppvärmning av infiltrationsluft till 21 °C 51 kWh Läs mer

Uppvärmning av infiltrerad luft ärenergianvändning när läckageluft (uteluft via otätheter etc.) är uppvärmd till +21°C

Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 21°C 1328 kWh
Använd energi utan värmeåtervinning 6721 kWh
Årsenergiverkningsgrad för rummet (21°C) 80 % Läs mer

Den del av den årliga energin som återvinns upp till rumstemperatur +21°C

 
Uppvärmning av infiltrationsluft till 17 °C 44 kWh
Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 17 °C 132 kWh
Årsenergiverkningsgrad för aggregatet (17 °C) 98 % Läs mer

Den del av den årliga energin som återvinns upp till vald tilluftstemperatur

 
Temperaturverkningsgrad för värmeväxlare 81 % Läs mer

Värmeväxlare effektivitet enligt SFS-EN308

Temperaturverkningsgrad för ventilationsaggregatet 82 % Läs mer

SFS-EN13141-7 (inklusive fläktar)

Ljudnivå
Frekvens (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Ljud till: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
tilluftskanal 73 73 66 60 56 52 48 43 64
frånluftskanal 61 56 53 49 38 35 27 24 50
uteluftkanal 63 59 55 49 39 35 26 23 51
avluftkanal 74 71 65 58 53 50 46 41 62
kanal för förbigång från kök 75 59 52 46 43 36 28 24 52
omgivningen 53 49 44 32 25 15 15 13 38
 
ljud till omgivningen med -4 dB rumsdämpning Lpa, dB(A) 34

Finlands nationella regler

Beräkning av E-värde
Energiformfaktor
1.7
Verkningsgrad
97 %
Verkningsgrad
90 %

Finlands nationella regler

Temperaturverkningsgrad för aggregat 1:1 79 % Läs mer

SFS-EN308

Gränsvärde för avfrostningsstart 3.2 °C
Årsverkningsgrad för avluft 75 %
 
Förvärmning 146 kWh
Eftervärmning upp till 79 kWh
Uppvärmning av tilluft till 2229 kWh
Uppvärmning av infiltrationsluft till 99 kWh
Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 21°C 2553 kWh