Nedladdning

ProCASA Designer W3 xs Ta reda på mer

ProCASA konstruktörsverktyg för definiering av systemkonfiguration.

xls
ProCASA instruktionsvideo W3 xs video
Funktionsdiagram (DWG) W3 xs Ta reda på mer

Systemfunktionsdiagram, funktionsbeskrivning, anslutning och konfiguration. Använd ProCASA Designer för att konfigurera visning av lager i funktionsdiagram.

dwg
Funktionsdiagram (PDF) W3 xs pdf
Installations-, driftsättnings- och underhållsanvisning W3 xs pdf
Användningsinstruktioner W3 xs pdf
Definition för Modbus-register W3 xs Ta reda på mer

Modbus, registeradresser och information

pdf
Försäkran om överensstämmelse (luftbehandlingsaggregat) W3 xs pdf
Försäkran om överensstämmelse (spiskåpa) W3 xs pdf
Länk till beräkningsprogram, värmebatteri W3 xs Ta reda på mer

Observera att produktkoden Swegon SDHW motsvarar koden CWW i beräkningsprogrammet, därefter kommer kanalstorlek och sedan antalet rörrader.
SDHW125 = CWW 125-3-2,5
SDHW160 = CWW 160-3-2,5
SDHW200 = CWW 200-3-2,5
SDHW250 = CWW 250-2-2,5
SDHW315 = CWW 315-2-2,5

link
Länk till beräkningsprogram, kylbatteri W3 xs Ta reda på mer

Observera att produktkoden Swegon SDCW motsvarar koden CWK i beräkningsprogrammet, därefter kommer kanalstorlek och sedan antalet rörrader.
SDCW160 = CWK 160-3-2,5
SDCW200 = CWK 200-3-2,5
SDCW250 = CWK 250-3-2,5
SDCW315 = CWK 315-3-2,5
Välj "Cooling" från beräkningsprogrammet!

link

Energikalkylator

Välj och skriv ut sidor

Projekt
Kund
Konstruerat av
Placering
A

Standardvärden

Tilluft
Frånluft
Luftflöde
Kanaltryck
Luftflöde via spiskåpa
Ta reda på mer

Luftflödet kan antingen extraheras från en separat takfläkt, eller via förbigång från luftbehandlingsaggregatet (vissa modeller). I båda fallen utan värmeåtervinning.

användningstid per dag
Inomhustemperatur 21°C
Minimivärde tilluftstemperatur (+10 °C…+21 °C)

*) Ytterligare tillbehör kan behövas

Ekodesignkrav
SEC-klass:
A
SEC kalla/medium/varma klimat
 
-72.6 -36 -12.5 / kWh/a.m2
Max. luftflödeshastighet
80 l/s
Ljudeffektnivå:
39 dB(A)
Det här aggregatet kan utrustas med:
Ta reda på mer

Centralt = DCV med en givare
Lokal = DCV med fler än en

W3 xs är ett ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare
 
Fläkteffekt och energianvändning EN13141-7
Tilluft 31 W
Frånluft 31 W
SPI 0.34 W / (m³/h)
SFP 1.23 kW / (m³/s) Ta reda på mer

Mätningar genomförda enligt EN 13141-7.

Fläktar, årlig energianvändning 539 kWh
 
Energi som används för att värma luften EN13141-7
Förvärme 86 kWh
Eftervärme till 17 °C 46 kWh 94W toppbelastning
Uppvärmning av tilluft till 21 °C 1145 kWh Ta reda på mer

Uppvärmning av tilluft är energi som förbrukas när tilluft värms upp till 21 °C

Uppvärmning av infiltrerad luft till 21 °C 51 kWh Ta reda på mer

Uppvärmning av infiltrerad luft är energi som förbrukas när läckageluft (uteluft som kommer in via springor etc.) värms upp till 21 °C

Energi som används för att värma luften till 21 °C 1328 kWh
Använd energi utan värmeåtervinning 6721 kWh
Årlig energiverkningsgrad för rum (21 °C) 80.2 % Ta reda på mer

Den del av den årliga energin som aggregatet återvinner upp till rumstemperaturen 21 °C

 
Uppvärmning av infiltrerad luft till 17 °C 44 kWh
Energi som används för att värma ventilerad luft till 17 °C 132 kWh
Årsenergiverkningsgrad för luftbehandlingsaggregat (17 °C) 98 % Ta reda på mer

Den del av den årliga energin som aggregatet återvinner upp till vald tillufttemperatur

 
Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad 81 % Ta reda på mer

Värmeväxlarens verkningsgrad enligt SFS-EN308

Luftbehandlingsaggregats temperaturverkningsgrad 82 % Ta reda på mer

SFS-EN13141-7 (inklusive fläktar)

Akustikdata
Oktavband (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Ljud emitterat till: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
tilluftskanal 73 73 66 60 56 52 48 43 64
frånluftskanal 61 56 53 49 38 35 27 24 50
uteluftskanal 63 59 55 49 39 35 26 23 51
avluftskanal 74 71 65 58 53 50 46 41 62
förbigångskanal för kök 75 59 52 46 43 36 28 24 52
omgivning 53 49 44 32 25 15 15 13 38
 
omgivningen vid -4 dB ljuddämpning Lpa, dB(A) 34

Finländska nationella bestämmelser

Beräkning av E-värde
Energiformfaktor
1.2
Verkningsgrad
97 %
Verkningsgrad
90 %

Finländska nationella bestämmelser

Luftbehandlingsaggregatets temperaturverkningsgrad 1:1 78.2 % Ta reda på mer

Beräkningarna är gjorda enligt Finlands byggbestämmelsesamling, del D3, D5:2012 och miljöministeriets kompendium 122

Gränsvärde för avfrostning 3.2 °C
Årsverkningsgrad för avluft 74.3 %
 
Förvärme 146 kWh
Eftervärme till 79 kWh
Uppvärmning av tilluft till 1574 kWh
Uppvärmning av infiltrerad luft till 70 kWh
Energi som används för att värma luften till 1868 kWh