ProCASA v8.0.0

2023-12-11

Arbetsområde

Tilluft

Vid den valda arbetspunkten är tilluftsflödet
och kanalsystemets tryckförlust är
Det valda ventilationsaggregatets maximala luftflöde är då
och kanalsystemets tryckförlust är
Forceringsgraden är

Frånluft

Vid den valda arbetspunkten är frånluftsflödet
och kanalsystemets tryckförlust är
Det valda ventilationsaggregatets maximala luftflöde är då
och kanalsystemets tryckförlust är
Forceringsgraden är