Swegon CASA

ProCASA E+

v7.1
Projekt
Kund
Konstruerad av
Ort
B

Standardvärden

Tilluft
Frånluft
Luftflöde
Kanaltryck
spiskåpa luftflöde
Läs mer

Luftflödet kan antingen extraheras från en separat takfläkt, eller via by-pass från aggregat (vissa modeller). I båda fallen utan värmeåtervinning.

användningstiden per dag
Innetemperatur 21°C

Minimivärde tilluftstemperatur (+10°C…+21°C)

*) Kompletterande tillbehör kan behövas

Eco-Design requirements
SEC class:
B
SEC cold / average / warm climates
 
-66.6 -30.9 -7.9 / kWh/a.m2
Max airflow rate
286 m3/h
Sound power level:
41 dB(A)
Detta aggregat kan utrustas med
Läs mer

Central = behovsstyrd ventilation med en givare
Lokal = behovsstyrd ventilation med fler än en givare

W3 är ett ventilationsaggregat med motströms värmeåtervinningsteknik

Select and print pages

Fläktar, energianvändning EN13141-7
Tilluft 35 W
Frånluft 29 W
SPI 0.36 W / (m³/h)
SFP 1.28 kW / (m³/s) Läs mer

Svensk ventilation V-skrift 1995:1 (rev 2000)

Fläktar årlig energianvändning 561 kWh
Använd energi för uppvärmning av luft mätt enligt EN 13141-7
Förvärmning 398 kWh
Eftervärmning upp till 17 °C 68 kWh 75W toppbelastning
Uppvärmning av tilluft till 21 °C 1262 kWh Läs mer

Uppvärmning av tilluft till 21°C av det centrala uppvärmningssystemet

Uppvärmning av infiltrationsluft till 21 °C 239 kWh Läs mer

Uppvärmning av infiltrerad luft ärenergianvändning när läckageluft (uteluft via otätheter etc.) är uppvärmd till +21°C

Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 21°C 1967 kWh
Använd energi utan värmeåtervinning 7824 kWh
Årsenergiverkningsgrad för rummet (21°C) 75 % Läs mer

Den del av den årliga energin som återvinns upp till rumstemperatur +21°C

 
Uppvärmning av infiltrationsluft till 17 °C 211 kWh
Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 17 °C 466 kWh
Årsenergiverkningsgrad för aggregatet (17 °C) 94 % Läs mer

Den del av den årliga energin som återvinns upp till vald tilluftstemperatur

 
Temperaturverkningsgrad för värmeväxlare 81 % Läs mer

Värmeväxlare effektivitet enligt SFS-EN308

Temperaturverkningsgrad för ventilationsaggregatet 81 % Läs mer

SFS-EN13141-7 (inklusive fläktar)

Akustikdata
Frekvens (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Ljud till: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
tilluftskanal 71 67 63 56 53 49 46 37 60
frånluftskanal 54 62 55 41 32 30 22 9 50
uteluftkanal 59 64 55 45 40 32 22 15 51
avluftkanal 70 68 58 52 50 45 41 30 57
kanal för förbigång från kök 57 60 57 47 43 40 35 23 52
omgivningen 58 50 45 33 27 26 18 11 40
 
omgivningen med -4 dB rumsdämpning Lpa, dB(A) 36
Montering av aggregat mellan köksskåp minskar ljudet med 2 dB

Detta aggregat kan vara utrustat med ett vattenbatteri
Följ länk för att öppna dokument för dimensionering.

Select and print pages

Finlands nationella regler

Beräkning av E-värde
Energiformfaktor
1.7
Verkningsgrad
97 %
Verkningsgrad
90 %
Energiformfaktor
1.7

Finlands nationella regler

Temperaturverkningsgrad för aggregat 1:1 78 % Läs mer

SFS-EN308

Gränsvärde för avfrostningsstart 3.2 °C
Årsverkningsgrad för avluft 71 %
 
Förvärmning 676 kWh
Eftervärmning upp till 115 kWh
Uppvärmning av tilluft till 2458 kWh
Uppvärmning av infiltrationsluft till 466 kWh
Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 21°C 3716 kWh
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för några direkta eller indirekta skador som orsakas genom användningen av detta program