Swegon CASA

ProCASA E+

v7.0
Projekt
Kund
Konstruerad av
Ort
B

Standardvärden

Tilluft
Frånluft
Luftflöde
Kanaltryck
spiskåpa luftflöde
Läs mer

Luftflödet kan antingen extraheras från en separat takfläkt, eller via by-pass från aggregat (vissa modeller). I båda fallen utan värmeåtervinning.

användningstiden per dag
Innetemperatur 21°C

Minimivärde tilluftstemperatur (+10°C…+21°C)

*) Kompletterande tillbehör kan behövas

Eco-Design requirements
SEC class:
B
SEC cold / average / warm climates
 
-66.6 -30.9 -7.9 / kWh/a.m2
Max airflow rate
286 m3/h
Sound power level:
41 dB(A)
Detta aggregat kan utrustas med
Läs mer

Central = behovsstyrd ventilation med en givare
Lokal = behovsstyrd ventilation med fler än en givare

W3 är ett ventilationsaggregat med motströms värmeåtervinningsteknik

Select and print pages

Fläktar, energianvändning EN13141-7
Tilluft 35 W
Frånluft 29 W
SPI 0.36 W / (m³/h)
SFP 1.28 kW / (m³/s) Läs mer

Svensk ventilation V-skrift 1995:1 (rev 2000)

Fläktar årlig energianvändning 561 kWh
Använd energi för uppvärmning av luft mätt enligt EN 13141-7
Förvärmning 398 kWh
Eftervärmning upp till 17 °C 68 kWh 75W toppbelastning
Uppvärmning av tilluft till 21 °C 1262 kWh Läs mer

Uppvärmning av tilluft till 21°C av det centrala uppvärmningssystemet

Uppvärmning av infiltrationsluft till 21 °C 239 kWh Läs mer

Uppvärmning av infiltrerad luft ärenergianvändning när läckageluft (uteluft via otätheter etc.) är uppvärmd till +21°C

Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 21°C 1967 kWh
Använd energi utan värmeåtervinning 7824 kWh
Årsenergiverkningsgrad för rummet (21°C) 75 % Läs mer

Den del av den årliga energin som återvinns upp till rumstemperatur +21°C

 
Uppvärmning av infiltrationsluft till 17 °C 211 kWh
Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 17 °C 466 kWh
Årsenergiverkningsgrad för aggregatet (17 °C) 94 % Läs mer

Den del av den årliga energin som återvinns upp till vald tilluftstemperatur

 
Temperaturverkningsgrad för värmeväxlare 81 % Läs mer

Värmeväxlare effektivitet enligt SFS-EN308

Temperaturverkningsgrad för ventilationsaggregatet 81 % Läs mer

SFS-EN13141-7 (inklusive fläktar)

Akustikdata
Frekvens (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Ljud till: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
tilluftskanal 71 67 63 56 53 49 46 37 60
frånluftskanal 54 62 55 41 32 30 22 9 50
kanal för förbigång från kök 57 60 57 47 43 40 35 23 52
omgivningen 58 50 45 33 27 26 18 11 40
 
omgivningen med -4 dB rumsdämpning Lpa, dB(A) 36
Montering av aggregat mellan köksskåp minskar ljudet med 2 dB

Detta aggregat kan vara utrustat med ett vattenbatteri
Följ länk för att öppna dokument för dimensionering.

Select and print pages

Finlands nationella regler

Beräkning av E-värde
Energiformfaktor
1.7
Verkningsgrad
97 %
Verkningsgrad
90 %
Energiformfaktor
1.7

Finlands nationella regler

Temperaturverkningsgrad för aggregat 1:1 78 % Läs mer

SFS-EN308

Gränsvärde för avfrostningsstart 3.2 °C
Årsverkningsgrad för avluft 71 %
 
Förvärmning 676 kWh
Eftervärmning upp till 115 kWh
Uppvärmning av tilluft till 2458 kWh
Uppvärmning av infiltrationsluft till 466 kWh
Energi för uppvärmning av ventilationsluft till 21°C 3716 kWh
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för några direkta eller indirekta skador som orsakas genom användningen av detta program