Pobierz

ProCASA Designer W3

xls
ProCASA Tutorial video W3 video
Functional Diagram (DWG) W3

System functional diagram, functional description, Connection and Configuration. Use ProCASA Designer to configure functional diagram layer visibility.

dwg
Schemat blokowy (PDF) W3 pdf
Installation, commissioning and maintenance instruction W3 pdf
Instructions for use W3 pdf
Modbus register definition W3

Modbus register addesses and info

pdf

Kalkulator energii

Select and print pages

Nazwa
Inwestor
Projektant
Miasto
A

Domyślne dane systemu wentylacji

Nawiewu
Wywiewu
Przepływ
Spręż
okap powietrza

Przepływ powietrza może być albo wyciąg z osobnym wentylatorem dachowym lub poprzez by-pass z centrali (wybrane modele). W obu przypadkach bez odzysku ciepła.

czas pracy na dzień
Temperatura pomieszczenia 21°C
Minimalna temperatura nawiewu (+10°C…+21°C)

*) Mogą być potrzebne dodatkowe akcesoria, aby uzyskać wybraną funkcję sterowania

Wymogi dotyczące ekoprojektu
SEC class:
A
SEC cold / average / warm climates
 
-71.6 -35.1 -11.5 / kWh/a.m2
Max airflow rate
288 m3/h
Sound power level:
41 dB(A)
Tę jednostkę można wyposażyć w:

Ster. centralne = wentylacja sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem z jednym czujnikiem
Ster. lokalne = wentylacja sterowana zgodnie z zapotrzebowaniem z więcej niż jednym czujnikiem

W3 jest urządzenie wentylacyjne z wymiennikiem ciepła przeciwprądowy
 
Wentylatory, zużycie energii EN13141-7
Nawiewu 31 W
Wywiewu 29 W
SPI 0.33 W / (m³/h)
SFP 1.20 kW / (m³/s)
Roczne zużycie energii przez wentylatory 526 kWh
 
Zużycie energii do podgrzania powietrza wentylacyjnego EN13141-7
Nagrzewnica wstępna 56 kWh
Nagrzewnica wtórna 17 °C 57 kWh 78W szczytowe obciążenia
Dogrzanie powietrza nawiewnego 21 °C 1117 kWh

Energia potrzebna do podgrzania powietrza nawiewnego do +21°C.

Straty na infiltrację 21 °C 29 kWh

Energia potrzebna do podgrzania powietrza infiltracyjnego (napływającego z zewnątrz przez szczeliny itp.) do +21°C.

Energia użyta do podgrzania powietrza wentylacyjnego do 21°C 1259 kWh
Zużycie energii bez odzysku ciepła 6114 kWh
Roczny wskaźnik efektywności energetycznej 79 %

Część rocznej energii urządzenie powraca do temperatury pokojowej +21°C

 
Straty na infiltrację 17 °C 25 kWh
Energia użyta do podgrzania powietrza wentylacyjnego do 17 °C 113 kWh
Roczna wydajność energetyczna dla centrali (17 °C) 98 %

Część rocznej energii, że jednostka powraca do wybranej temperatury powietrza nawiewanego

 
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła 81 %

Wydajność wymiennika ciepła według SFS-EN308

Efektywności temperatury jednostki wentylacyjnej 81 %

SFS-EN13141-7 (w tym fanów)

Dane akustyczne
Octave band (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Dźwięk emitowany do: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
Emisja dźwięku do kanału nawiewnego 75 66 64 58 50 45 38 33 60
Emisja dźwięku do kanału wywiewnego 54 62 55 41 32 30 22 9 50
Emisja dźwięku do kanału zewnątrz 65 56 54 48 40 35 28 23 50
Emisja dźwięku do kanału wydechowy 75 67 65 58 50 46 39 33 60
Emisja dźwięku do wyciągu z okapu kuchennego 57 60 57 47 43 40 35 23 52
Emisja dźwięku do otoczenia 58 50 45 33 27 26 18 11 40
 
Emisja dźwięku do otoczenia w pomieszczeniu o chłonności akustycznej 10m2 Lpa, dB(A) 36

Normy fińskie

E -value calculation
Energy form factor
1.7
Efficiency
97 %
Efficiency
90 %
Energy form factor
1.7

Normy fińskie

AHU temperature efficiency 1:1 78 %

SFS-EN308

Defrost start limit 3.2 °C
Annual efficiency of the exhaust air 76 %
 
Nagrzewnica wstępna 95 kWh
Nagrzewnica wtórna 97 kWh
Dogrzanie powietrza nawiewnego 2175 kWh
Straty na infiltrację 57 kWh
Energia użyta do podgrzania powietrza wentylacyjnego do 21°C 2424 kWh