Last ned

ProCASA Designer W3 Les mer

xls
ProCASA Designer Guide video W3 video
Funktionsdiagram (DWG) W3 Les mer

System funktionsdiagramm, funktionsbeskrivning, anslutning och konfiguration. Använd ProCASA Designer till konfigurering av synlighet för diagram lager.

dwg
Koblingsskjema (PDF) W3 pdf
Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning W3 pdf
Bruksanvisning W3 pdf
Modbus register definition W3 Les mer

Modbus register addresser och info

pdf

Energimåler

Select and print pages

Prosjekt
Kunde
Beregnet av
Sted
A

Standardverdier

Tilluft
Avtrekk
Luftmengde
Kanaltrykk
Kjøkken bypass
Les mer

Airflow kan enten være hentet fra et eget tak fan, eller via by-pass fra AHU (utvalgte modeller). I begge tilfeller uten varmegjenvinning.

brukstid per dag
Innetemperatur 21°C
Minimum tilluftstemperatur

*) Flere tilbehør kan være nødvendig

Ecodesignkrav
SEC class:
A
SEC cold / average / warm climates
 
-71.6 -35.1 -11.5 / kWh/a.m2
Max airflow rate
288 m3/h
Sound power level:
41 dB(A)
Anlegget kan utstyres med
Les mer

Central = behovsstyrt ventilasjon med én giver
Lokal = behovsstyrt ventilasjon med flere enn én giver

W3 er et ventilasjonsaggregat med motstrøms varmegjenvinningsteknikk
 
Energiforbruk vifte EN13141-7
Tilluft 31 W
Avtrekk 29 W
SPI 0.33 W / (m³/h)
SFP 1.20 kW / (m³/s)
Vifter årlig energiforbruk 526 kWh
 
Energi brukt til luftoppvarming EN13141-7
Forvarme 379 kWh
Ettervarme 17 °C 93 kWh 78W spisslast
Oppvarming av tilluft 21 °C 1233 kWh Les mer

Oppvarming av tilluft er energiforbruk når tilluften forvarmes til + 21°C

Oppvarming av infiltrasjonsluft 21 °C 216 kWh Les mer

Oppvarming av infiltrert luft er energiforbruk når lekkasjeluft (uteluft via utettheter etc.) er oppvarmet til +21°C

Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 21°C 1921 kWh
Energiforbruk uten varmegjenvinning 7637 kWh
Årsvirkningsgrad for energiforbruk 75 % Les mer

Årsvirkningsgrad for energiforbruk inkludert tilluftsviftenes

 
Oppvarming av infiltrasjonsluft 17 °C 189 kWh
Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 17 °C 472 kWh
Årlig energieffektivitet for AHU (17 °C) 94 % Les mer

Den delen av den årlige energi at enheten gjen opp til valgt tilluftstemperatur

 
Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 81 % Les mer

Varmeveksler effektivitet i henhold til SFS-EN308

Temperaturvirkningsgrad for ventilasjonsaggregat 81 % Les mer

SFS-EN13141-7 (inkludert fans)

Lyddata
Frekvens (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Lyd: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
tilluftskanal 75 66 64 58 50 45 38 33 60
avtrekkskanal 54 62 55 41 32 30 22 9 50
Inntak 65 56 54 48 40 35 28 23 50
Avkast 75 67 65 58 50 46 39 33 60
Bypass kanal 57 60 57 47 43 40 35 23 52
omgivelse 58 50 45 33 27 26 18 11 40
 
omgivelse med - 4dB absorpsjon Lpa, dB(A) 36

Finlands nasjonal regler

Beregning av E-verdi
Energiformfaktor
1.7
Virkningsgrad
97 %
Virkningsgrad
90 %
Energiformfaktor
1.7

Finlands nasjonal regler

Temperaturvirkningsgrad (aggregat) 1:1 78 % Les mer

SFS-EN308

Grenseverdi for start av avfrostning 3.2 °C
Årsvirkningsgrad for avkast 71 %
 
Forvarme 644 kWh
Ettervarme 158 kWh
Oppvarming av tilluft 2400 kWh
Oppvarming av infiltrasjonsluft 421 kWh
Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 21°C 3623 kWh