Last ned

ProCASA Designer W3 xs Les mer

xls
ProCASA Designer Guide video W3 xs video
Funktionsdiagram (DWG) W3 xs Les mer

System funktionsdiagramm, funktionsbeskrivning, anslutning och konfiguration. Använd ProCASA Designer till konfigurering av synlighet för diagram lager.

dwg
Koblingsskjema (PDF) W3 xs pdf
Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning W3 xs pdf
Bruksanvisning W3 xs pdf
Modbus register definition W3 xs Les mer

Modbus register addresser och info

pdf
EG-Försäkran om överensstämmelse (ventilationsenhet) W3 xs pdf
EG-Försäkran om överensstämmelse (spiskapor) W3 xs pdf
Lenke til beregningsprogram, varmebatteri W3 xs Les mer

Merk at produktkoden Swegon SDHW tilsvarer koden CWW i beregningsprogrammet, deretter kommer kanalstørrelse og så antallet rørrader.
SDHW125 = CWW 125-3-2,5
SDHW160 = CWW 160-3-2,5
SDHW200 = CWW 200-3-2,5
SDHW250 = CWW 250-2-2,5
SDHW315 = CWW 315-2-2,5

link
Lenke til beregningsprogram, kjølebatteri W3 xs Les mer

Merk att produktkoden Swegon SDCW tilsvarer koden CWK i beregningsprogrammet, deretter kommer kanalstørrelse og så antallet rørrader.
SDCW160 = CWK 160-3-2,5
SDCW200 = CWK 200-3-2,5
SDCW250 = CWK 250-3-2,5
SDCW315 = CWK 315-3-2,5
Velg "Cooling" fra beregningsprogrammet!

link

Energimåler

Select and print pages

Prosjekt
Kunde
Beregnet av
Sted
A

Standardverdier

Tilluft
Avtrekk
Luftmengde
Kanaltrykk
Kjøkken bypass
Les mer

Airflow kan enten være hentet fra et eget tak fan, eller via by-pass fra AHU (utvalgte modeller). I begge tilfeller uten varmegjenvinning.

brukstid per dag
Innetemperatur 21°C
Minimum tilluftstemperatur

*) Flere tilbehør kan være nødvendig

Ecodesignkrav
SEC class:
A
SEC cold / average / warm climates
 
-72.6 -36 -12.5 / kWh/a.m2
Max airflow rate
80 l/s
Sound power level:
39 dB(A)
Anlegget kan utstyres med
Les mer

Central = behovsstyrt ventilasjon med én giver
Lokal = behovsstyrt ventilasjon med flere enn én giver


 
Energiforbruk vifte EN13141-7
Tilluft 31 W
Avtrekk 31 W
SPI 0.34 W / (m³/h)
SFP 1.23 kW / (m³/s)
Vifter årlig energiforbruk 539 kWh
 
Energi brukt til luftoppvarming EN13141-7
Forvarme 187 kWh
Ettervarme 17 °C 82 kWh 140W spisslast
Oppvarming av tilluft 21 °C 1243 kWh Les mer

Oppvarming av tilluft er energiforbruk når tilluften forvarmes til 21 °C

Oppvarming av infiltrasjonsluft 21 °C 112 kWh Les mer

Oppvarming av infiltrert luft er energiforbruk når lekkasjeluft (uteluft via utettheter etc.) er oppvarmet til 21 °C

Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 21 °C 1625 kWh
Energiforbruk uten varmegjenvinning 7637 kWh
Årsvirkningsgrad for energiforbruk 78.7 % Les mer

Årsvirkningsgrad for energiforbruk inkludert tilluftsviftenes 21 °C

 
Oppvarming av infiltrasjonsluft 17 °C 98 kWh
Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 17 °C 269 kWh
Årlig energieffektivitet for AHU (17 °C) 96 % Les mer

Den delen av den årlige energi at enheten gjen opp til valgt tilluftstemperatur

 
Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 81 % Les mer

Varmeveksler effektivitet i henhold til SFS-EN308

Temperaturvirkningsgrad for ventilasjonsaggregat 82 % Les mer

SFS-EN13141-7 (inkludert fans)

Lyddata
Frekvens (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Lyd: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
tilluftskanal 73 73 66 60 56 52 48 43 64
avtrekkskanal 61 56 53 49 38 35 27 24 50
Inntak 63 59 55 49 39 35 26 23 51
Avkast 74 71 65 58 53 50 46 41 62
Bypass kanal 75 59 52 46 43 36 28 24 52
omgivelse 53 49 44 32 25 15 15 13 38
 
omgivelse med - 4dB absorpsjon Lpa, dB(A) 34

Finlands nasjonal regler

Beregning av E-verdi
Energiformfaktor
1.2
Virkningsgrad
97 %
Virkningsgrad
90 %

Finlands nasjonal regler

Temperaturvirkningsgrad (aggregat) 1:1 78.2 % Les mer

SFS-EN308

Grenseverdi for start av avfrostning 3.2 °C
Årsvirkningsgrad for avkast 71.7 %
 
Forvarme 318 kWh
Ettervarme 140 kWh
Oppvarming av tilluft 1709 kWh
Oppvarming av infiltrasjonsluft 154 kWh
Energi brukes til å varme opp ventilert luft til 2321 kWh