Lataa

ProCASA Designer W3 xs Lue lisää

ProCASA Designer ohjelma järjestelmän osaluettelon, toimintakaavion, toimintakuvauksen, kytkentöjen määrittämiseen.

xls
ProCASA Designer opastusvideo W3 xs video
Toimintakaavio (DWG) W3 xs Lue lisää

Järjestelmän toimintakaavio, toimintaselostus, kytkennät konfigurointi. Määritä toimintakaavion näkyvät layerit ProCASA designerin avulla.

dwg
Toimintakaavio (PDF) W3 xs pdf
Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohje W3 xs pdf
Käyttöohje W3 xs pdf
Modbus rekisterien määritykset W3 xs Lue lisää

Modbus rekisterien määritykset.

pdf
Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (Ilmanvaihtokoneet) W3 xs pdf
Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (Liesikuvut) W3 xs pdf
Vesikiertoinen kanavapatteri lämmitykseen - Laskentaohjelman linkki W3 xs Lue lisää

Huomioi että Swegon SDHW tuotekoodia vastaa laskentaohjelmassa CWW ja tämän jälkeen koodissa kanavan koko ja sitten putkirivien määrä.
SDHW125 = CWW 125-3-2,5
SDHW160 = CWW 160-3-2,5
SDHW200 = CWW 200-3-2,5
SDHW250 = CWW 250-2-2,5
SDHW315 = CWW 315-2-2,5

link
Vesikiertoinen kanavapatteri jäähdytykseen - Laskentaohjelman linkki W3 xs Lue lisää

Huomioi että Swegon SDCW tuotekoodia vastaa laskentaohjelmassa CWK ja tämän jälkeen koodissa kanavan koko ja sitten putkirivien määrä.
SDCW160 = CWK 160-3-2,5
SDCW200 = CWK 200-3-2,5
SDCW250 = CWK 250-3-2,5
SDCW315 = CWK 315-3-2,5
Valitse "Cooling" laskentaohjelmasta!

link

Energialaskuri

Valitse ja tulosta sivuja

Projekti
Asiakas
Suunnittelija
Osoite
A

Ilmanvaihtojärjestelmän lähtötiedot

Tuloilma
Poistoilma
Ilmavirta
Kanavapaine
Keittiökuvun ilmavirta
Lue lisää

Erillispoisto keittiökuvun tai muun kautta lämmöntalteenoton ohi

Käyttöaika vuorokaudessa
Sisäilman lämpötila laskennassa 21°C
Tuloilman minimilämpötila (+10 C...+21 C)

*) Lisälaitteita voidaan tarvita, jotta saavutetaan valittu ohjaustoiminto

Ekosuunnittelu vaatimukset
SEC luokka
A
SEC kylmä / keskiarvo / lämmin ilmasto
 
-72.6 -36 -12.5 / kWh/a.m2
Maksimi ilmavirta:
80 l/s
Äänitaso:
39 dB(A)
Tämä laite voidaan varustaa:
Lue lisää

Keskitetty = Tarpeenmukainen ilmanvaihto yhdellä anturilla (koneen sisällä oleva kosteus, hiilidioksidi tai VOC)
Paikallinen = Tarpeenmukainen ilmanvaihto vähintään kahdella anturilla (koneen sisällä oleva kosteus, hiilidioksidi tai VOC)

W3 xs on ilmanvaihtokone vastavirtalämmöntalteenottotekniikalla
 
Puhaltimien energiankulutus EN13141-7
Tuloilma 31 W
Poistoilma 31 W
SPI 0.34 W / (m³/h)
SFP 1.23 kW / (m³/s) Lue lisää

Mittaukset tehty EN 13141-7 mukaan.

Puhaltimien vuotuinen sähkönkulutus 539 kWh
 
Lämmitysenergian nettokulutus EN13141-7
Etulämmitys 173 kWh
Jälkilämmitys 17 °C 59 kWh 167W huippukuorma
Tuloilman lämpeneminen tilassa 21 °C 1175 kWh Lue lisää

Tuloilman lämpeneminen tilassa on energiankulutus, joka kuluu kun tuloilma lämmitetään asunnossa sisäilman lämpötilaan 21 °C

Korvausilman lämpeneminen 21 °C 109 kWh Lue lisää

Korvausilman lämpeneminen on energiankulutus, joka kuluu kun asuntoon vuotoilmavirtana tuleva ulkoilma lämmitetään sisäilman lämpötilaan 21 °C

Kulutettu kokonaisenergia ilman lämmittämiseen 21 °C 1516 kWh
Ilmanvaihdon lämmitystarve ilman LTO:ta 7115 kWh
Energiankulutuksen vuosihyötysuhde 78.7 % Lue lisää

Vuosihyötysuhde joka ilmaisee miten lämmöntalteenotto riittää lämmittämään tuloilmanlämpötilan huonelämpötilaan 21 °C

 
Korvausilman lämpeneminen 17 °C 97 kWh
Energia joka on kulutettu ilman lämmittämiseen 17 °C 232 kWh
IV -koneen energiankulutuksen vuosihyötysuhde (17 °C) 97 % Lue lisää

Vuosihyötysuhde joka ilmaisee miten lämmöntalteenotto riittää saavuttamaan valitun tuloilmanlämpötilan. Osuus vuodesta jolloin jälkilämmitystä ei tarvita saavuttamaan asetettu tuloilmanlämpötila.

 
Lämmönvaihtimen lämpötilahyötysuhde 81 % Lue lisää

Lämmönvaihdinvalmistajan ilmoittama hyötysuhde SFS-EN308 mukaan

Ilmanvaihtokoneen lämpötilahyötysuhde 82 % Lue lisää

SFS-EN13141-7 (puhaltimien lämmittävä vaikutus mukana)

Äänitiedot
Taajuuskaista (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Äänet: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
tuloilmakanavaan 73 73 66 60 56 52 48 43 64
poistoilmakanavaan 61 56 53 49 38 35 27 24 50
ulkoilmakanavaan 63 59 55 49 39 35 26 23 51
jäteilmakanavaan 74 71 65 58 53 50 46 41 62
keittiöohituskanavaan 75 59 52 46 43 36 28 24 52
ympäristöön 53 49 44 32 25 15 15 13 38
 
Äänipainetaso huonetilassa, jonka ääniabsorptioala 10m2 Lpa, dB(A) 34

Suomen kansalliset määräykset

E -luvun laskennassa
Energiamuodon kerroin
1.2
Hyötysuhde
97 %
Hyötysuhde
90 %

Suomen kansalliset määräykset

Koneen lämpötilahyötysuhde 1:1 78.2 % Lue lisää

Laskenta suoritettu Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 ja D5:2012, sekä Ympäristöministeriön moniste 122:2003 mukaan

Minimilämpötila jäätymissuojauksessa 3.2 °C
Poistoilman vuosihyötysuhde 72.8 %
 
Etulämmitys 295 kWh
Jälkilämmitys 100 kWh
Tuloilman lämpeneminen tilassa 1615 kWh
Korvausilman lämpeneminen 150 kWh
Kulutettu kokonaisenergia ilman lämmittämiseen 2159 kWh