Laadi alla

ProCASA Designer W3 xs Learn more

xls
ProCASA Tutorial video W3 xs video
Functional Diagram (DWG) W3 xs Learn more

System functional diagram, functional description, Connection and Configuration. Use ProCASA Designer to configure functional diagram layer visibility.

dwg
Skeem (PDF) W3 xs pdf
Installation, commissioning and maintenance instruction W3 xs pdf
Instructions for use W3 xs pdf
Modbus register definition W3 xs Learn more

Modbus register addesses and info

pdf
Declaration of conformity (Air handling unit) W3 xs pdf
Declaration of conformity (Cooker Hood) W3 xs pdf
Arvutusprogrammi link, küttekalorifeer W3 xs Learn more

Pange tähele, et tootekood Swegon SDHW vastab arvutusprogrammis koodile CWW, millele järgneb kanali suurus ja seejärel toruridade arv.
SDHW125 = CWW 125-3-2,5
SDHW160 = CWW 160-3-2,5
SDHW200 = CWW 200-3-2,5
SDHW250 = CWW 250-2-2,5
SDHW315 = CWW 315-2-2,5

link
Arvutusprogrammi link, jahutuskalorifeer W3 xs Learn more

Pange tähele, et tootekood Swegon SDCW vastab arvutusprogrammis koodile CWK, millele järgneb kanali suurus ja seejärel toruridade arv.
SDCW160 = CWK 160-3-2,5
SDCW200 = CWK 200-3-2,5
SDCW250 = CWK 250-3-2,5
SDCW315 = CWK 315-3-2,5
Tehke arvutusprogrammis valik „Jahutus“.

link

Energialoendur

Vali ja trüki lehed

Projekt
Klient
Projekteerija
Asukoht
A

Vaikeväärtused

Sissepuhkeõhk
Väljatõmbeõhk
Õhuhulk
Kanalirõhk
Köögi möödaviik
Learn more

Eraldi köögi- või muu väljatõmme ilma soojusvahetita.

Möödaviigu kasutamine ööpäevas
Siseruumi temperatuur 21°C
Minimaalne sissepuhkeõhu temperatuur (+10°C…+21°C)

*) Võib vaja minna täiendavaid lisatarvikuid et saavutada valitud kontrollfunktsioon

Eco Design nõuded
SEC klass:
A
SEC külm / keskmine / soe kliima
 
-72.6 -36 -12.5 / kWh/a.m2
Maks õhuhulk
80 l/s
Helivõimsuse tase
39 dB(A)
Antud seade on võimalik varustada:
Learn more

Tsentraalne = DCV ühe anduriga
Local = DCV with more than one


 
Ventilaatori tarbitav võimsus ja energiatarve EN13141-7
Ventilaatorite energiatarve Sissepuhkeõhk 31 W
Ventilaatorite energiatarve Väljatõmbeõhk 31 W
SPI 0.34 W / (m³/h)
SFP 1.23 kW / (m³/s)
Ventilaatori aastane elektritarve 539 kWh
 
Õhu soojendamise netoenergia EN13141-7
Eelküte 219 kWh
Taaskuumutamine 17 °C 91 kWh 166W tippkoormus
Sissepuhkeõhu kütmine 21 °C 1247 kWh Learn more

Sissepuhkeõhu soojendamine on energia-kulu, mida on vaja sissepuhkeõhu soojendamiseks kuni 21 °C kraadini

Infiltreeruva õhu kütmine 21 °C 135 kWh Learn more

Infiltreeritud õhu soojendamine on energia-kulu, mida on vaja infiltratsiooniõhu (väljast läbi pragude sissetulev õhk jne.) soojendamiseks kuni 21 °C

KOKKU 21 °C 1692 kWh
Energiatarve ilma soojusvahetita 7726 kWh
Energiatarbe aastane kasutegur 78.1 % Learn more

Energiatarbimise aastane efektiivsusnäit sisaldab sissepuhkeventilaatori poolt tekitatud küttemõju21 °C

 
Infiltreeruva õhu kütmine 17 °C 120 kWh
Kogu ventilatsiooniseade 17 °C 310 kWh
Ventilatsiooniseadme aastane energiatõhusus (17 °C) 96 % Learn more

Aastane järelkütte energiakulu etteantud temperatuuri saavutamiseks.

 
Soojusvaheti temperatuuri kasutegur 81 % Learn more

Soojusvaheti tootja antud kasutegur vastavalt SFS-EN308

Ventilatsiooniseadme temperatuuri kasutegur 82 % Learn more

SFS-EN13141-7

Müraandmed
Sagedusala (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Müra levi: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
sissepuhke kanalisse 73 73 66 60 56 52 48 43 64
väljatõmbe kanalisse 61 56 53 49 38 35 27 24 50
õhuvõtu kanalisse 63 59 55 49 39 35 26 23 51
väljaviske kanalisse 74 71 65 58 53 50 46 41 62
köögi möödaviigu kanalisse 75 59 52 46 43 36 28 24 52
keskkonda 53 49 44 32 25 15 15 13 38
 
keskkond koos -4dB neeldumisega Lpa, dB(A) 34

Soome siseriiklikud õigusaktid

E-väärtuse arvutamine
Energialiik kaalumistegur
1.2
Kasutegur
97 %
Kasutegur
90 %

Soome siseriiklikud õigusaktid

Ventilatsiooniseadme temperatuuri kasutegur 1:1 78.2 % Learn more

Arvutus on teostatud vastavalt Soome ehitusmäärusele D3 ja D5:2012 ning Keskkonnaministeeriumi juhendile 122:2003

Sulatamise alguspiir 3.2 °C
Väljaviske õhu aastane kasutegur 71.1 %
 
Eelküte 372 kWh
Taaskuumutamine 154 kWh
Sissepuhkeõhu kütmine 1714 kWh
Infiltreeruva õhu kütmine 186 kWh
KOKKU 2426 kWh