Laadi alla

Skeem (PDF) W3 pdf

Energialoendur

Vali ja trüki lehed

Projekt
Klient
Projekteerija
Asukoht
A

Vaikeväärtused

Sissepuhkeõhk
Väljatõmbeõhk
Õhuhulk
Kanalirõhk
Köögi möödaviik
Learn more

Eraldi köögi- või muu väljatõmme ilma soojusvahetita.

Möödaviigu kasutamine ööpäevas
Siseruumi temperatuur 21°C
Minimaalne sissepuhkeõhu temperatuur (+10°C…+21°C)

*) Võib vaja minna täiendavaid lisatarvikuid et saavutada valitud kontrollfunktsioon

Eco Design nõuded
SEC klass:
A
SEC külm / keskmine / soe kliima
 
-71.6 -35.1 -11.5 / kWh/a.m2
Maks õhuhulk
288 m3/h
Helivõimsuse tase
41 dB(A)
Antud seade on võimalik varustada:
Learn more

Tsentraalne = DCV ühe anduriga
Local = DCV with more than one

W3 on vastuvoolusoojusvahetiga ventilatsiooniseade
 
Ventilaatori tarbitav võimsus ja energiatarve
Ventilaatorite energiatarve Sissepuhkeõhk 31 W
Ventilaatorite energiatarve Väljatõmbeõhk 29 W
SPI 0.33 W / (m³/h)
SFP 1.20 kW / (m³/s) Learn more

Svensk ventilation V-skrift 1995:1 (rev 2000)

Ventilaatori aastane elektritarve 526 kWh
 
Õhu soojendamise netoenergia
Eelküte 398 kWh
Järelküte 17 °C 74 kWh 78W tippkoormus
Sissepuhkeõhu kütmine 21 °C 1277 kWh Learn more

Sissepuhkeõhu soojendamine on energia-kulu, mida on vaja sissepuhkeõhu soojendamiseks kuni +21°C kraadini

Infiltreeruva õhu kütmine 21 °C 239 kWh Learn more

Infiltreeritud õhu soojendamine on energia-kulu, mida on vaja infiltratsiooniõhu (väljast läbi pragude sissetulev õhk jne.) soojendamiseks kuni +21°C

KOKKU 1988 kWh
Energiatarve ilma soojusvahetita 7824 kWh
Energiatarbe aastane kasutegur 75 % Learn more

Energiatarbimise aastane efektiivsusnäit sisaldab sissepuhkeventilaatori poolt tekitatud küttemõju

 
Infiltreeruva õhu kütmine 17 °C 211 kWh
Kogu ventilatsiooniseade 17 °C 472 kWh
Ventilatsiooniseadme aastane energiatõhusus (17 °C) 94 % Learn more

Aastane järelkütte energiakulu etteantud temperatuuri saavutamiseks.

 
Soojusvaheti temperatuuri kasutegur 81 % Learn more

Soojusvaheti tootja antud kasutegur vastavalt SFS-EN308

Ventilatsiooniseadme temperatuuri kasutegur 81 % Learn more

SFS-EN13141-7

Müraandmed
Sagedusala (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Müra levi: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
sissepuhke kanalisse 75 66 64 58 50 45 38 33 60
väljatõmbe kanalisse 54 62 55 41 32 30 22 9 50
õhuvõtu kanalisse 65 56 54 48 40 35 28 23 50
väljaviske kanalisse 75 67 65 58 50 46 39 33 60
köögi möödaviigu kanalisse 57 60 57 47 43 40 35 23 52
keskkonda 58 50 45 33 27 26 18 11 40
 
keskkond koos -4dB neeldumisega Lpa, dB(A) 36

Soome siseriiklikud õigusaktid

E-väärtuse arvutamine
Energialiik kaalumistegur
1.7
Kasutegur
97 %
Kasutegur
90 %
Energialiik kaalumistegur
1.7

Soome siseriiklikud õigusaktid

Ventilatsiooniseadme temperatuuri kasutegur 1:1 78 % Learn more

Arvutus on teostatud vastavalt Soome ehitusmäärusele D3 ja D5:2012 ning Keskkonnaministeeriumi juhendile 122:2003

Sulatamise alguspiir 3.2 °C
Väljaviske õhu aastane kasutegur 71 %
 
Eelküte 676 kWh
Järelküte 126 kWh
Sissepuhkeõhu kütmine 2486 kWh
Infiltreeruva õhu kütmine 466 kWh
KOKKU 3755 kWh