Energiberegner

Select and print pages

Projekt
Kunde
Udført af
Sted
A

Standard værdier

Tilluft
Fraluft
Luftmængde
Kanaltryk
emhætte luftstrøm
læs mere

Luftstrømmen kan enten udvindes fra en separat tag fan, eller via by-pass fra AHU (udvalgte modeller). I begge tilfælde uden varmegenvinding.

tidsforbrug per dag
Indendørs temperatur 21°C
Minimum indblæsningstemperatur

*) Der kan være behov for ekstraudstyr for at opnå den valgte styrefunktion

Ecodesignkrav
SEC class:
A
SEC cold / average / warm climates
 
-72.6 -36 -12.5 / kWh/a.m2
Max airflow rate
288 m3/h
Sound power level:
39 dB(A)
Dette aggregat kan udstyres med
læs mere

Central = behovsstyret ventilation med én føler
Lokal = behovsstyret ventilation med mere end én føler


 
Ventilatorens energiforbrug EN13141-7
Tilluft 31 W
Fraluft 31 W
SPI 0.34 W / (m³/h)
SFP 1.23 kW / (m³/s)
Ventilatorens årlige energiforbrug 539 kWh
 
Energiforbrug for elvarmeflade EN13141-7
Forvarme 10 kWh
Eftervarme 17 °C 16 kWh 48W spidsbelastning
Opvarmning af tilluft 21 °C 1135 kWh læs mere

Opvarmning af indblæsningsluften er den energi som forbruges når indblæsningsluften opvarmes til +21 °C .

Opvarmning af infiltrationsluft 21 °C 5 kWh læs mere

Opvarmning af infiltrationsluften er den energi som forbruges når lækageluft (udendørs luft kommer ind gennem revner og sprækker etc.) opvarmes til + 21°C.

Energi der bruges til at opvarme ventileret luft til 21°C 1166 kWh
Energiforbrug uden varmegenvinding 6399 kWh
Årsvirkningsgrad på energiforbrug 82 % læs mere

Den del af det årlige energiforbrug, at enheden genvinder op til stuetemperatur +21°C

 
Opvarmning af infiltrationsluft 17 °C 4 kWh
Energi der bruges til at varme op ventileret luft til 17 °C 26 kWh
Årligt energieffektivitet for AHU (17 °C) 100 % læs mere

Den del af det årlige energiforbrug, at enheden genvinder op til udvalgte indblæsningstemperatur

 
Temperaturvirkningsgrad (varmeveksler) 81 % læs mere

Varmevekslereffektivitet ifølge SFS-EN308

Temperatur effektivitet ventilationsanlægget 82 % læs mere

SFS-EN13141-7 (herunder fans)

Lyddata
Oktavbånd (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Lyd: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
Lydniveau i tilluftskanal 73 73 66 60 56 52 48 43 64
Lydniveau i fraluftskanal 61 56 53 49 38 35 27 24 50
Lydniveau i Udeluftkanal 63 59 55 49 39 35 26 23 51
Lydniveau i Fraluftkanal 74 71 65 58 53 50 46 41 62
Lydniveau i køkken bypass kanal 75 59 52 46 43 36 28 24 52
Lydniveau til omgivelser 53 49 44 32 25 15 15 13 38
 
Lydniveau til omgivelserne i rum på 10 m2 Lpa, dB(A) 34

Finske nationale regler

Beregning af E-værdi
Energi form faktor
1.7
Effektivitet
97 %
Effektivitet
90 %

Finske nationale regler

Temperaturvirkningsgrad (aggregater 1:1) 79 % læs mere

SFS-EN308

Startgrænse for afrimning 3.2 °C
Årsvirkningsgrad på fraluft 77 %
 
Forvarme 16 kWh
Eftervarme 27 kWh
Opvarmning af tilluft 2210 kWh
Opvarmning af infiltrationsluft 10 kWh
Energi der bruges til at opvarme ventileret luft til 21°C 2264 kWh