Energiberegner

Select and print pages

Projekt
Kunde
Udført af
Sted
A

Standard værdier

Tilluft
Fraluft
Luftmængde
Kanaltryk
emhætte luftstrøm
læs mere

Luftstrømmen kan enten udvindes fra en separat tag fan, eller via by-pass fra AHU (udvalgte modeller). I begge tilfælde uden varmegenvinding.

tidsforbrug per dag
Indendørs temperatur 21°C
Minimum indblæsningstemperatur

*) Der kan være behov for ekstraudstyr for at opnå den valgte styrefunktion

Ecodesignkrav
SEC class:
A
SEC cold / average / warm climates
 
-71.6 -35.1 -11.5 / kWh/a.m2
Max airflow rate
288 m3/h
Sound power level:
41 dB(A)
Dette aggregat kan udstyres med
læs mere

Central = behovsstyret ventilation med én føler
Lokal = behovsstyret ventilation med mere end én føler

W3 är ett ventilationsaggregat med modstrømsveksler värmeåtervinningsteknik
 
Ventilatorens energiforbrug EN13141-7
Tilluft 31 W
Fraluft 29 W
SPI 0.33 W / (m³/h)
SFP 1.20 kW / (m³/s)
Ventilatorens årlige energiforbrug 526 kWh
 
Energiforbrug for elvarmeflade EN13141-7
Forvarme 31 kWh
Eftervarme 17 °C 50 kWh 78W spidsbelastning
Opvarmning af tilluft 21 °C 1185 kWh læs mere

Opvarmning af indblæsningsluften er den energi som forbruges når indblæsningsluften opvarmes til +21 °C .

Opvarmning af infiltrationsluft 21 °C 16 kWh læs mere

Opvarmning af infiltrationsluften er den energi som forbruges når lækageluft (udendørs luft kommer ind gennem revner og sprækker etc.) opvarmes til + 21°C.

Energi der bruges til at opvarme ventileret luft til 21°C 1282 kWh
Energiforbrug uden varmegenvinding 6399 kWh
Årsvirkningsgrad på energiforbrug 80 % læs mere

Den del af det årlige energiforbrug, at enheden genvinder op til stuetemperatur +21°C

 
Opvarmning af infiltrationsluft 17 °C 14 kWh
Energi der bruges til at varme op ventileret luft til 17 °C 81 kWh
Årligt energieffektivitet for AHU (17 °C) 99 % læs mere

Den del af det årlige energiforbrug, at enheden genvinder op til udvalgte indblæsningstemperatur

 
Temperaturvirkningsgrad (varmeveksler) 81 % læs mere

Varmevekslereffektivitet ifølge SFS-EN308

Temperatur effektivitet ventilationsanlægget 81 % læs mere

SFS-EN13141-7 (herunder fans)

Lyddata
Oktavbånd (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Lyd: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
Lydniveau i tilluftskanal 75 66 64 58 50 45 38 33 60
Lydniveau i fraluftskanal 54 62 55 41 32 30 22 9 50
Lydniveau i Udeluftkanal 65 56 54 48 40 35 28 23 50
Lydniveau i Fraluftkanal 75 67 65 58 50 46 39 33 60
Lydniveau i køkken bypass kanal 57 60 57 47 43 40 35 23 52
Lydniveau til omgivelser 58 50 45 33 27 26 18 11 40
 
Lydniveau til omgivelserne i rum på 10 m2 Lpa, dB(A) 36

Finske nationale regler

Beregning af E-værdi
Energi form faktor
1.7
Effektivitet
97 %
Effektivitet
90 %
Energi form faktor
1.7

Finske nationale regler

Temperaturvirkningsgrad (aggregater 1:1) 78 % læs mere

SFS-EN308

Startgrænse for afrimning 3.2 °C
Årsvirkningsgrad på fraluft 77 %
 
Forvarme 52 kWh
Eftervarme 86 kWh
Opvarmning af tilluft 2308 kWh
Opvarmning af infiltrationsluft 31 kWh
Energi der bruges til at opvarme ventileret luft til 21°C 2477 kWh