Download

ProCASA Designer W3 xs læs mere

xls
ProCASA Tutorial video W3 xs video
Functional Diagram (DWG) W3 xs læs mere

System functional diagram, functional description, Connection and Configuration. Use ProCASA Designer to configure functional diagram layer visibility.

dwg
Diagram (PDF) W3 xs pdf
Installation, commissioning and maintenance instruction W3 xs pdf
Instructions for use W3 xs pdf
Modbus register definition W3 xs læs mere

Modbus register addesses and info

pdf
Declaration of conformity (Air handling unit) W3 xs pdf
Declaration of conformity (Cooker Hood) W3 xs pdf
Link til beregningsprogram, varmeflade W3 xs læs mere

Bemærk, at produktkoden Swegon SDHW svarer til koden CWW i beregningsprogrammet, derefter kommer kanalstørrelse og derefter antallet af rørrækker.
SDHW125 = CWW 125-3-2,5
SDHW160 = CWW 160-3-2,5
SDHW200 = CWW 200-3-2,5
SDHW250 = CWW 250-2-2,5
SDHW315 = CWW 315-2-2,5

link
Link til beregningsprogram, køleflade W3 xs læs mere

Bemærk, at produktkoden Swegon SDCW svarer til koden CWK i beregningsprogrammet, derefter kommer kanalstørrelse og derefter antallet af rørrækker.
SDCW160 = CWK 160-3-2,5
SDCW200 = CWK 200-3-2,5
SDCW250 = CWK 250-3-2,5
SDCW315 = CWK 315-3-2,5
Vælg "Cooling" fra beregningsprogrammet!

link

Energiberegner

Select and print pages

Projekt
Kunde
Udført af
Sted
A

Standard værdier

Tilluft
Fraluft
Luftmængde
Kanaltryk
emhætte luftstrøm
læs mere

Luftstrømmen kan enten udvindes fra en separat tag fan, eller via by-pass fra AHU (udvalgte modeller). I begge tilfælde uden varmegenvinding.

tidsforbrug per dag
Indendørs temperatur 21°C
Minimum indblæsningstemperatur

*) Der kan være behov for ekstraudstyr for at opnå den valgte styrefunktion

Ecodesignkrav
SEC class:
A
SEC cold / average / warm climates
 
-72.6 -36 -12.5 / kWh/a.m2
Max airflow rate
80 l/s
Sound power level:
39 dB(A)
Dette aggregat kan udstyres med
læs mere

Central = behovsstyret ventilation med én føler
Lokal = behovsstyret ventilation med mere end én føler


 
Ventilatorens energiforbrug EN13141-7
Tilluft 31 W
Fraluft 31 W
SPI 0.34 W / (m³/h)
SFP 1.23 kW / (m³/s)
Ventilatorens årlige energiforbrug 539 kWh
 
Energiforbrug for elvarmeflade EN13141-7
Forvarme 10 kWh
Eftervarme 17 °C 16 kWh 48W spidsbelastning
Opvarmning af tilluft 21 °C 1135 kWh læs mere

Opvarmning af indblæsningsluften er den energi som forbruges når indblæsningsluften opvarmes til 21 °C

Opvarmning af infiltrationsluft 21 °C 5 kWh læs mere

Opvarmning af infiltrationsluften er den energi som forbruges når lækageluft (udendørs luft kommer ind gennem revner og sprækker etc.) opvarmes til 21 °C

Energi der bruges til at opvarme ventileret luft til 21 °C 1166 kWh
Energiforbrug uden varmegenvinding 6399 kWh
Årsvirkningsgrad på energiforbrug 81.8 % læs mere

Den del af det årlige energiforbrug, at enheden genvinder op til stuetemperatur 21 °C

 
Opvarmning af infiltrationsluft 17 °C 4 kWh
Energi der bruges til at varme op ventileret luft til 17 °C 26 kWh
Årligt energieffektivitet for AHU (17 °C) 100 % læs mere

Den del af det årlige energiforbrug, at enheden genvinder op til udvalgte indblæsningstemperatur

 
Temperaturvirkningsgrad (varmeveksler) 81 % læs mere

Varmevekslereffektivitet ifølge SFS-EN308

Temperatur effektivitet ventilationsanlægget 82 % læs mere

SFS-EN13141-7 (herunder fans)

Lyddata
Oktavbånd (Hz) 63, LW 125, LW 250, LW 500, LW 1k, LW 2k, LW 4k, LW 8k, LW Lwa
Lyd: dB dB dB dB dB dB dB dB dB(A)
Lydniveau i tilluftskanal 73 73 66 60 56 52 48 43 64
Lydniveau i fraluftskanal 61 56 53 49 38 35 27 24 50
Lydniveau i Udeluftkanal 63 59 55 49 39 35 26 23 51
Lydniveau i Fraluftkanal 74 71 65 58 53 50 46 41 62
Lydniveau i køkken bypass kanal 75 59 52 46 43 36 28 24 52
Lydniveau til omgivelser 53 49 44 32 25 15 15 13 38
 
Lydniveau til omgivelserne i rum på 10 m2 Lpa, dB(A) 34

Finske nationale regler

Beregning af E-værdi
Energi form faktor
1.2
Effektivitet
97 %
Effektivitet
90 %

Finske nationale regler

Temperaturvirkningsgrad (aggregater 1:1) 78.2 % læs mere

SFS-EN308

Startgrænse for afrimning 3.2 °C
Årsvirkningsgrad på fraluft 77.2 %
 
Forvarme 16 kWh
Eftervarme 27 kWh
Opvarmning af tilluft 1560 kWh
Opvarmning af infiltrationsluft 7 kWh
Energi der bruges til at opvarme ventileret luft til 1611 kWh